September 5, 2016

Misja

Celem Unikatu jest przekształcenie się w największą ogólnopolską firmę w dziedzinie nieruchomości, oferującą pełen zakres usług w celu zaspokojenia potrzeb każdego klienta.

Aby osiągnąć ten cel Unikat:

  • oferuje swym klientom najwyższy poziom usług,
  • wymaga od pracowników pracy zespołowej i perfekcji w działaniu,
  • zapewnia pracownikom możliwości profesjonalnego rozwoju, w szczególności poprzez system szkoleń, w celu doskonalenia ich umiejętności ku satysfakcji naszych klientów,
  • oferuje swym klientom usługi i ekspertyzy dotyczące rynków lokalnych w oparciu o system firm współpracujących.